Matthäus Passion 2020 Bergkerk Deventer

Bestel nu

MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Op 12 maart 2020 heeft de overheid in het kader van het treffen van maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus besloten dat evenementen waarbij meer dan 100 personen betrokken zijn, tot 31 maart 2020 moeten worden afgelast. Op 15 maart 2020 heeft de overheid verdergaande maatregelen afgekondigd en moeten alle scholen, restaurants etc gesloten blijven tot in ieder geval 7 april 2020. In feite is heel Nederland tot stilstand gekomen.

Bij de voor 8 tot en met 10 april 2020 door de Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer (SMPBD) geplande uitvoeringen van de Matthäus Passion zijn per uitvoering veel meer dan 100 personen betrokken.

Onder deze omstandigheden heeft het bestuur van de SMPBD tot haar grote spijt moeten besluiten de hierboven genoemde uitvoeringen van de Matthäus Passion af te gelasten.

Kaartkopers worden via een mail van de Schouwburg verder over de afgelasting geïnformeerd. De kaartverkoop voor de MP wordt uitgevoerd door de Deventer Schouwburg. Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen zij u pas in een later stadium informeren over de verdere afwikkeling.

Wel nemen wij de vrijheid u in overweging te geven (een deel van) de door u betaalde prijs van de kaarten niet terug te vragen, maar te schenken aan de SMPBD ten behoeve van reeds gemaakte vaste kosten van SMPBD, maar met name ten behoeve van de uitvoerende musici die als gevolg van de anti-Corona maatregelen verstoken dreigen te blijven van een relevant deel van hun jaarlijkse inkomen. SMPBD zou hen graag enige financiële tegemoetkoming willen doen toekomen. Wij zijn u zeer erkentelijk als u daaraan ook uw bijdrage zou willen leveren. Informatie hierover zult u vinden in de bovengenoemde nog te zenden mail van de Schouwburg over de afwikkeling.

Deventer, maandag 16  maart 2020,
Namens het bestuur van SMPBD
Henk Hengeveld, voorzitter

 

“De Matthäus Passion vormt de kern van mijn muzikale leven. Dit is het belangrijkste werk van Johann Sebastian Bach. Een geniaal kunstwerk waarin alles samenkomt. De kwaliteit is muzikaal én inhoudelijk onnavolgbaar.” Dirigent Klaas Stok

Het begint met de plek, de Bergkerk is bij uitstek geschikt voor de wijze waarop wij de Matthäus Passion uitvoeren. Deze veelgeroemde kruisopstelling is niet alleen een theoretische gedachte, maar zorgt voor een hele andere beleving. Het idee van de dubbelkorigheid wordt maximaal benut. Het publiek hoort én ziet de dialoog tussen beide koren en orkesten. Dat maakt het intenser. De beide koren staan tegenover elkaar, het jongenskoor staat er dwars op. Visueel en auditief vormt de opstelling een kruis. Het idee is ontstaan vanuit het klankeffect, maar klopt ook met de muzikale structuur.

In 2020 zijn er drie uitvoeringen van de Matthäus Passion van J.S. Bach. 
Woensdag 8 april, Witte Donderdag 9 april en Goede Vrijdag 10 april. Aanvang op alle dagen is 18.45 uur. 

De solisten van 2020
Evangelist - Anders Dahlin
Christus - Lieven Termont
Sopraan - Renate Arends
Altus - David van Laar
Tenor - Andreas Karasiak
Bas - Marc Pantus

Bach van dichtbij
Lezing Jan Kleinbussink - geannuleerd       

Wegens de corona-maatregelen is deze lezing ook geannuleerd. 

Dinsdag 31 maart, 19:30 uur