Matthäus Passion 2020 Bergkerk Deventer

Bestel nu

De organisatie

De Stichting is opgericht om de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de kruisopstelling in de Bergkerk te Deventer te organiseren.

Bestuur:
Henk Hengeveld, voorzitter
Bart Holthuis, secretaris
Pieter Jan Lont, penningmeester

Tessel Hengeveld
Pam van 't Hof
Bas Leerink
Marianne Salden

Beleid en financiën
Het bestuur van de Stichting Matthaüs Passion Bergkerk Deventer deelt graag het beleid en de financiële verslaglegging. 
Beleidsplan 2016
Jaarrekening 2018

RSIN nummer: 8172.32.321 van de Stichting Matthaüs Passion Bergkerk Deventer.